Handjes te kort, feit of uitdaging?

Op dit moment geven vier op de vijf bedrijven in de bouwsector aan dat zij handen te kort komen. Dit geldt zowel kwantitatief als kwalitatief. Het is dus een feit dat het aantal vakmensen aan het afnemen is, dat de toestroom van vakmensen ook minder wordt en dat dit ten koste gaat van de kwaliteit in de sector. De verwachting is dat dit in de toekomst alleen maar groter zal worden.

Bij deze trend kunnen twee keuzes gemaakt worden;

1. Deze ontwikkeling accepteren, genoegen nemen met minder vakmensen in de bouwsector en traditioneel blijven werken.

2. Deze ontwikkeling zien als een uitdaging en kans om je als bedrijf te ontwikkelen tot een innovatieve speler op de markt die serieuze impact wil hebben en meedenkt met de markt.

Keratop is een product dat voort komt uit de tweede keuze.

Ontstaan Keratop

Doordat Keratop is ontstaan uit het traditioneel tegelzetbedrijf Asschert, is ons bekend waar men tegen aanloopt in de bouwsector. Het vinden van goede vakmensen wordt steeds moeilijker en dat werkt frustrerend. Verder is het voor de traditionele tegelzetter steeds lastiger om snel en met minimale overlast een badkamer te renoveren. Het werk neemt toe, en er wordt een hogere kwaliteitsnorm verwacht. Dus in een kortere tijd moet meer gerealiseerd worden met een hogere kwaliteit.

Uitgangspunten Keratop

Keratop is ontstaan uit de knelpunten van de bouwsector en die knelpunten zijn meegenomen in de ontwikkeling van het Keratop renovatiesysteem. Het resultaat is dat een allround vakman, door toepassing van Keratop, sneller een badkamer kan renoveren met minimale overlast voor de bewoner. Dit betekent dus dat met minder mensen in een kortere tijd, meer werk verricht kan worden. Dit terwijl de allround vakman niet meer handelingen hoeft te verrichten en zijn werk lichter is (ergonomisch)!

Meedenken met de markt

Bij Keratop wordt meegedacht met de markt. Vraagstellingen van klanten triggeren ons hierover te brainstormen en wij willen dit graag op een zo eenvoudig mogelijke manier invullen. Zo is bijvoorbeeld een circulaire verlijmingssysteem ontwikkeld, waardoor de wandpanelen losmaakbaar/ demontabel zijn geworden.

Door de kritische en realistische blik van de markt is Keratop steeds verder doorontwikkeld tot het kwalitatief hoogwaardige eindproduct. Ons innovatieproces staat nooit stil, dit betekend leren, verbeteren en innoveren!

Wat vinden wij bij Keratop belangrijk

– Een hoge bewonerstevredenheid.

– Overlast beperken en wetende dat het voor de bewoner vaak altijd de eerste keer is.

– Het opleiden van nieuwe vaklieden doormiddel van onze instructeur.

– Een hoge duurzaamheid en kwaliteit ( + de borging hiervan.)

– Het doorvoeren van circulaire innovaties.

– Het creëren van continuïteit in projecten.

– Het creëren van vertrouwen en tevredenheid in de complete keten.

Menu