Keratop verhoogt de bewonerstevredenheid!

Bewonerstevredenheid is een belangrijk begrip in de bouw- en renovatiesector. Een tevreden bewoner zorgt voor tevreden vaklieden en andersom zorgen tevreden vaklieden voor tevreden bewoners.

De bewonerstevredenheid wordt bepaald door het laten invullen van een vragenlijst door de bewoners, na het afronden van een renovatie. De vragenlijst bestaat uit verschillende vragen, verdeeld over verschillende onderwerpen.

Vaak wordt gekozen om te werken met een cijfer van 1 t/m 10, omdat op deze manier nauwkeurig de beoordeling bekeken en vergeleken kan worden.

Tevreden bewoners
In een renovatieproces is het lastig te zorgen voor een goede en hoge bewonerstevredenheid. Dit komt onder andere omdat verschillende disciplines onderdeel zijn van het renovatieproces en de bewoner met al deze disciplines in aanraking komt in korte tijd. Denk onder andere aan de sloper, aannemer, elektricien, stukadoor, tegelzetter en schilder.

Deze verschillende disciplines hebben allemaal een ander werkproces en dit loopt niet altijd gestroomlijnd en vlekkeloos samen. De laatste jaren is een ontwikkeling op de markt te zien dat een gespecialiseerde vakman wordt omgeschoold tot een allround vakman.

Met minder mensen meer werk uitvoeren
Het is tijdens een renovatie de kunst om met zo min mogelijk mensen zoveel mogelijk werk uit te voeren. Keratop draagt bij aan deze visie, omdat het door een allround vakman te plaatsen is. Je hebt dus geen gespecialiseerde vakman in de woning nodig, zoals bijvoorbeeld een tegelzetter. Dit zorgt voor minder mensen in de woning, wat door de bewoner als zeer prettig wordt ervaren en wat ten goede komt aan de bewonerstevredenheid.

Verminderen sloop- en stukadoorswerkzaamheden
Door het toepassen van Keratop worden sloop- en stukadoorswerkzaamheden geëlimineerd, waardoor het renovatie procesverkort wordt. Dit betekent dus dat een bewoner minder lang hinder van de renovatie ondervindt en dat de aannemer meer werk kan verrichten in dezelfde tijd.

Verder is een woning niet meer onderhevig aan stof- en geluidsoverlast, omdat Keratop een snijdbaar product is. Dit wordt door de bewoner en door de vakman beide als zeer prettig ervaren.

Tevreden vaklieden
Tevreden bewoners in een renovatieproces zijn net zo belangrijk al tevreden vaklieden. Een belangrijk onderdeel voor tevreden vaklieden is dat zij gebruik maken van lichte en makkelijk verwerkbare producten.

Lichte en makkelijk verwerkbare producten
Doordat Keratop circa 8,5 kg/m² weegt en snijdbaar te verwerken is, wordt het door de vakman als zeer prettig ervaren. De vakman zit niet meer te werken in stof, dat bijvoorbeeld vrij komt bij het zagen van elementen. Verder betekent dit voor de vakman dat hij of zij niet meer met zware pakken tegels hoeft te slepen, wat bijdraagt aan de ergonomische kwaliteit in het proces is.

Tot slot wordt het werk van de vakman indirect beoordeeld door de hoogte van de bewonerstevredenheid. Een hogere bewonerstevredenheid zorgt dus ook voor tevreden vaklieden, omdat door deze score het werk wordt gewaardeerd.

Menu