Procesmatig renoveren kun je leren!?

Procesmatig renoveren kun je leren!?

Verandering in organisatiestructuur
Steeds meer organisaties veranderen van een hiërarchische organisatie, naar een procesgerichte organisatie. Dit houdt in dat medewerkers steeds meer verantwoordelijkheden krijgen en mee gaan denken over processen in een organisatie. Bij een procesgerichte organisatie draagt iedereen in het bedrijf hun steentje bij aan de successen.

Procesmatig werken
Procesmatig werken houdt in dat alle stappen en activiteiten in een proces worden gedaan op basis van een voorgeschreven wijze. De verantwoordelijkheden van de medewerkers worden inzichtelijk gemaakt en op deze manier is het voor iedereen, op ieder moment in het proces inzichtelijk wat de verwachtingen zijn, hoe gewerkt moet worden en wat de voortgang betreft.

De kwaliteiten van medewerkers worden beter benut door procesmatig te gaan werken. Het is bewezen dat procesmatig werken zorgt voor een verbeterslag in de organisatie en dus een positieve invloed heeft op de organisatie.

Procesmatig renoveren
Procesmatig renoveren houdt in dat nagedacht is over het renovatieproces en dat gedacht moet worden in eenvoud en snelheid. Door eenvoud te creëren kan efficiënter gewerkt worden, gaat het renovatieproces sneller en worden de risico’s beperkt.

Procesmatig renoveren is niet van de een op de andere dag te leren en te implementeren, omdat dit een nieuwe manier van renoveren is. Dit houdt in dat alle disciplines in het renovatieproces worden verdeeld over minder vaklieden, waardoor allround vakmensen ontstaan. Een timmerman kan straks bijvoorbeeld ook kleinschalige installatiewerkzaamheden uitvoeren en andersom houdt het in dat de installateur ook kleinschalige timmerwerkzaamheden kan uitvoeren.

De gedachte van procesmatige renoveren is dat een renovatie samen wordt gedaan en dat iedereen in elke stap van het proces zijn of haar steentje kan bijdragen, door mee te denken met de collega.

Procesmatig renoveren kan uitgevoerd worden in bijvoorbeeld onderstaande teamsamenstelling:

  1. Timmerman;
  2. Installateur;
  3. Tegelzetter.

Het bovenstaande team beschikt over dermate veel kennis dat zij ingezet kunnen worden voor een goede procesmatige renovatie. In dit team is het van belang dat zowel de timmerman, installateur en tegelzetter elkaar z’n werkzaamheden moet kunnen versterken en opvangen (waar nodig).

Procesmatig renoveren met Keratop
Keratop draagt bij aan het procesmatig renoveren, omdat de panelen geplaatst kunnen worden door een allround vakman. Door het toepassen van Keratop zijn geen vakspecialisten meer nodig in de woning. Hierdoor kan sneller, efficiënter en met minder risico’s gewerkt worden.

Een risico kan bijvoorbeeld zijn dat een gespecialiseerde vakman ziek wordt, waardoor de renovatie vertraagd of zelfs stopgezet wordt. Door procesmatig te renoveren met Keratop is dit niet van toepassing, omdat Keratop te monteren is door de allround vakman.

Voorbeeld van procesmatig renoveren in de praktijk met Keratop;
De installateur begint op de eerste dag met het afkoppelen van het sanitair en de timmerman begint met het verwijderen van het keukenblok. Eventuele sloopwerkzaamheden (indien nodig) pakken zij samen op. Aansluitend kan de installateur het leidingwerk verleggen en voorbereidende werkzaamheden treffen in de woning. De timmerman kan beginnen met het plaatsen van de wandpanelen in de keuken inclusief eventuele droge uitvlakwerkzaamheden (met Tec-Board bouwplaat stroken).

In de tussentijd kan de tegelzetter de Keratop panelen op maat snijden en beginnen met het plaatsen van de vloerpanelen in toilet en badkamer. Aansluitend monteert de tegelzetter de wandpanelen in de badkamer en de timmerman maakt de Keratop montage in het toilet af.

Zodra de Keratop werkzaamheden gereed zijn kan de installateur beginnen met afmonteren van het sanitair, de timmerman de keukenmontage afronden en de tegelzetter de kitwerkzaamheden uitvoeren.

Uiteindelijk wordt het proces, naar mate het team vaker samenwerkt, efficiënter en beter ingericht. De vakmensen gaan steeds beter samenwerken en kunnen elkaar dus versterken en waar nodig werkzaamheden van elkaar opvangen.

Menu